Polityka Prywatności

Galleon Systems Ltd.

Zobowiązujemy się do zachowania poufności Twoich danych oraz zbierania i wykorzystywania informacji wyłącznie zgodnie z naszą ustawą o ochronie danych. Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony Twojej prywatności. Za każdym razem, gdy podajesz poufne informacje (na przykład numer karty kredytowej w celu dokonania zakupu), podejmiemy uzasadnione kroki w celu ich ochrony, takie jak zaszyfrowanie numeru karty. Podejmiemy również rozsądne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przechowywanych danych osobowych.

Numery kart kredytowych są używane tylko do przetwarzania płatności i nie są przechowywane w celach marketingowych. Twoje prawo do prywatności jest bardzo ważne. Zdajemy sobie sprawę, że decydując się na przekazanie nam informacji o sobie, ufasz, że będziemy działać w sposób odpowiedzialny. Uważamy, że te informacje powinny być wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia lepszej obsługi. Dlatego wprowadziliśmy politykę ochrony Twoich danych osobowych.

Prawa autorskie do strony internetowej

Copyright © Galleon Systems Ltd. - Wszelkie prawa zastrzeżone. Te materiały, o ile nie zaznaczono inaczej (w tym między innymi wszystkie artykuły, tekst, obrazy, logo, kompilacja i projekt) są objęte prawami autorskimi © Galleon Systems Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały Galleon Systems Ltd mogą być kopiowane i rozpowszechniane w ograniczonym zakresie wyłącznie do celów niekomercyjnych, pod warunkiem, że wszelkie kopiowane materiały pozostają nienaruszone, a wszystkie kopie zawierają następującą informację w wyraźnie widocznym miejscu: „Prawa autorskie © Galleon Systems Ltd. Wszelkie prawa skryty." Materiały te nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w celach komercyjnych lub w celu uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty bez uprzedniej pisemnej zgody Galleon Systems Ltd.

Zebrane informacje

Używamy Twojego adresu IP, aby pomóc diagnozować problemy z naszym serwerem i administrować naszą witryną internetową. Używamy plików cookie, aby dostarczać treści dostosowane do Twoich zainteresowań i zapisywać hasło, dzięki czemu nie musisz go ponownie wpisywać za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę. Ponadto nasze serwery internetowe śledzą informacje o wizytach na naszych stronach internetowych. Na przykład opracowujemy statystyki, które pokazują dzienną liczbę odwiedzających nasze witryny, codzienne żądania, które otrzymujemy w odniesieniu do określonych plików na naszych witrynach internetowych, oraz kraje, z których te żądania pochodzą.

Te zagregowane statystyki są wykorzystywane wewnętrznie w celu lepszego świadczenia usług społeczeństwu i mogą być również udostępniane innym, ale znowu statystyki nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do gromadzenia takich informacji. Nasze formularze online wymagają od użytkowników podania nam informacji kontaktowych (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), nazwy kontaktu oraz danych demograficznych (takich jak kod pocztowy, grupa wiekowa). Używamy danych kontaktowych klienta z formularza, aby wysłać użytkownikowi informacje o naszej firmie i materiały promocyjne.

Dane kontaktowe klienta są również wykorzystywane do kontaktowania się z odwiedzającym, gdy jest to konieczne. Nie będziemy ujawniać nazwy klienta, adresów ani informacji o koncie stronom niepowiązanym, z wyjątkiem: gdy klient żąda lub wyraża zgodę na ujawnienie, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. w odpowiedzi na dochodzenie sądowe lub w sprawie oszustwa), w przypadku gdy zgodziliśmy się na przekazanie informacji w ramach wynegocjowanych umów i gdy klient został poinformowany o możliwości udostępnienia informacji w celach marketingowych lub innych podobnych celach poprzez uprzednią bezpośrednią komunikację, a klient otrzymał rozsądna okazja i czas na odmowę.

Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

Witryna jest udostępniana na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” bez jakichkolwiek oświadczeń lub poparcia oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu , nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności w zakresie dozwolonym przez prawo.

www.galsys.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody (w tym bez ograniczeń utratę biznesu, możliwości, danych, zysków) wynikające z lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.galsys. co.uk nie gwarantuje, że działanie Strony będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że wady zostaną naprawione lub że Strona lub serwer ją udostępniający są wolne od wirusów lub czegokolwiek innego, co może być szkodliwe lub destrukcyjne. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność www.galsys.co.uk za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku zaniedbania strony www.galsys.co.uk lub jej pracowników lub agentów.

Polityka bezpieczeństwa

Dla Państwa korzyści przygotowaliśmy, że wszystkie transakcje kartami kredytowymi będą obsługiwane przez bezpieczny serwer sieciowy. Może to być serwer znajdujący się za granicą. Dane Twojej karty kredytowej nie są przechowywane w czytelnej formie na naszej stronie internetowej, co zmniejsza możliwość poznania Twoich danych przez nieupoważnione osoby podczas ich przesyłania w Internecie. Za każdym razem, gdy składasz u nas zamówienie, musisz podać dane swojej karty kredytowej, ponieważ nie przechowujemy danych karty.

Kontakt z nami

Galleon Systems Ltd uważa, że ochrona prawa do prywatności każdej osoby ma fundamentalne znaczenie dla jakości relacji z klientami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk tej witryny lub Twoich kontaktów z tą witryną, możesz się z nami skontaktować.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii, a użytkownik niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.