Polityka Prywatności

Galleon Systems Ltd.

Jesteśmy zobowiązani do zbierania, wykorzystywania i przechowywania twoich danych prywatnych, zgodnie z naszą ustawą o ochronie danych. Nie ujawniamy twoich danych osobom trzecim zgodnie z wymogami prawa. Podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony Twojej prywatności. Zawsze, gdy podasz nam poufne informacje (na przykład numer karty kredytowej, aby dokonać transakcji zakupu), podejmiemy odpowiednie kroki, aby chronić je, jak np. szyfrowanie numerów karty. Będziemy również podejmować stosowne środki bezpieczeństwa w celu ochrony twoich danych osobowych w systemie.

Numery kart kredytowych wykorzystywane są wyłącznie do przetwarzania płatności i nie są przechowywane w celach marketingowych. Twoje prawo do prywatności jest dla nas bardzo ważne. Zdajemy sobie sprawę, że gdy chcesz przekazać nam informacje o sobie, ufasz nam, że będziemy działać w sposób odpowiedzialny. Wierzymy, że informacje te powinny być wykorzystywane tylko, aby pomóc nam zapewnić tobie lepszą obsługę. Dlatego wprowadziliśmy politykę w celu ochrony twoich danych osobowych.

Prawa autorskie strony

Prawa autorskie i kopiowanie; © Galleon Systems Ltd. - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały , chyba że zaznaczono inaczej (w tym bez ograniczeń dotyczące wszystkich artykułów, tekstów, zdjęć, logo, tworzenia i projektowania) są chronione prawem autorskim & kopiowaniem; Galleon Systems Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Materiały Galleon Systems Ltd mogą być kopiowane i rozpowszechniane w ograniczonym zakresie wyłącznie w celach niekomercyjnych, pod warunkiem, że wszelkie materiały kopiowane pozostają nienaruszone i wszystkie kopie muszą zawierać następującą uwagę w dobrze widocznym miejscu: "Prawa autorskie i kopiowanie; Galleon Systems Ltd wszystkie prawa zastrzeżone". Materiały te nie mogą być kopiowane lub rozpowszechniane w celach komercyjnych lub do jakiegokolwiek odszkodowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Galleon Systems Ltd.

Gromadzone informacje

Używamy twój adres IP w celu zdiagnozowania problemów z naszym serwerem, oraz do administrowania naszej strony internetowej. Używamy cookies na naszych stronach, aby dostarczać specyficznych dla Twoich zainteresowań informacji oraz zapisać twoje hasło, dzięki czemu nie będziesz musiał wprowadzić go ponownie za każdym razem, gdy odwiedzisz naszą witrynę. Ponadto, nasze serwery śledzą informacje o wizytach na naszych stronach. Na przykład, statystyki, które pokazują dzienną liczbę odwiedzających nasze strony internetowych, ilość dziennych zapytań, rodzaj produktu oraz z jakiego kraju zostało wysłane zapytanie.

Wszystkie statystyki używane są wyłącznie wewnętrznie, a ich celem jest lepsze dostarczenie usług dla odbiorcy. Zgromadzone statystyki nie zawierają danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do zbierania takich informacji. Nasze formularze on-line wymagają od użytkowników, aby podać nam informacje kontaktowe (takie jak imię, adres e-mail), nazwę kontaktu oraz informacje demograficzne (takie jak kod pocztowy, grupa wiekowa). Używamy informacji kontaktowych klienta z formularza do wysyłania niezbędnych informacji o naszych produtach, firmie oraz materiałów promocyjnych.

Dane kontaktowe wykorzystywane są w razie potrzeby kontaktowania się z klientem. Nie ujawniamy nazwy klienta, adresu lub innych informacji osobom niepowiązanym, chyba że: klient wyraził zgodę, wpłyną wniosek, aby to zrobić (np w odpowiedzi na dochodzenia sądowe lub oszustwa), gdzie jesteśmy zobowiązani dostarczyć informacji na podstawie wynegocjowanych umów i gdzie klient został poinformowany o możliwości wymiany informacji dla celów marketingowych lub innych podobnych celów przez bezpośrednie komunikowanie się i gdzie klient ma możliwość odmowy.

Zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności

Strona internetowa dostarczona jest "tak jak jest" i "jak dostępna" bez jakiegokolwiek potwierdzenie wykonanania, gwarancji, czy wyraźnej lub domniemanej, ale nie ograniczająca się do domniemanych gwarancji jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności w zakresie dozwolonym przez prawo.

galsys.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody (w tym za utratę możliwości biznesowych, informacji, zysków,) wynikające z korzystania z www.galsys.pl, które nie dają żadnych gwarancji, że funkcjonalność strony internetowej będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że wady zostaną usunięte lub że serwer i strony na których są dostępne informacje są wolne od wirusów lub czegokolwiek innego, co może być szkodliwe lub niszczące. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie może być interpretowane w taki sposób, aby wykluczyć lub ograniczyć odpowiedzialności www.galsys.pl za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku zaniedbania www.galsys.pl lub jego pracowników lub agentów.

Polityka Prywatności

Dla Twojej korzyści i bezpieczeństwa, wszystkie transakcje kartą kredytową są obsługiwane za pośrednictwem bezpiecznego serwera. To może być serwer z zagranicy. Dane twojej karty kredytowej nie są przechowywane w czytelnej formie na naszej stronie internetowej, która zmniejsza możliwość osobom nieupoważnionym do odczytania ich, podczas gdy są one przesyłane w internecie. Za każdym razem kiedy chcesz złożyć zamówienie będziesz musisz wpisać dane karty kredytowej, ponieważ my ich nie przechowujemy.

Skontaktuj się z Nami

Galleon Systems Ltd uważa, że ochrona prawa każdego człowieka co do jego prywatności ma podstawowe znaczenie dla jakościci relacji z klientami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony prywatności, praktyk tej stronie, lub korzystania z tej witryny sieci Web, możesz skontaktować się z nami.

Obowiązujace prawo

Niniejsze warunki regulowane są i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Nagłówki
Inne Linki

Strona główna
Produkty
Skontaktuj się z nami
Mapa Strony


Serwer NTP
Sieciowy Serwer Czasu
Zegar Ścienny NTP

Dane KontaktoweMapa Strony | Skontaktuj się z nami
© Galleon Systems 2006
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wymienione znaki towarowe i marki należą do ich prawnych właścicieli.