Gwarancja i konserwacja

Gwarancja

Galleon Systems gwarantuje, że [nazwa produktu] będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku/trzech lat/sześciu lat [w zależności od produktu]. Gwarancja rozpoczyna się w dniu wysłania urządzenia z Galleon Systems. Rozszerzone gwarancje są dostępne po rozmowie z zespołem sprzedaży Galleon Systems.

Odpowiedzialność systemów Galleon w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do naprawy lub wymiany, według uznania systemów Galleon, wadliwego sprzętu i zapewnienia zmian wersji aktualizacji oprogramowania układowego. W przypadku naprawy produkt należy zwrócić do systemów Galleon.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli naprawy są wymagane z powodu działań natury poza kontrolą systemów Galleon, takich jak, ale nie wyłącznie, uderzenia pioruna, przepięcia, niewłaściwe użycie, uszkodzenie, zaniedbanie lub jeśli naprawy / modyfikacje zostały wykonane lub usiłowane przez kogokolwiek innego niż personel upoważniony przez Galleon Systems.

W żadnym wypadku firma Galleon Systems nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające ze sprzedaży lub użytkowania tego produktu.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego zakończeniu. Galleon Systems zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie dorozumiane gwarancje, w tym dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Wsparcie techniczne, naprawa i zwroty

Aby uzyskać wsparcie techniczne z produktem Galleon Systems, skontaktuj się z Galleon Systems za pośrednictwem strony pomocy technicznej – galleonsupport.com

Przesyłając zgłoszenie, otrzymasz numer zgłoszenia, który może być wykorzystany do śledzenia Twojego wsparcia za pośrednictwem Systemu Wsparcia i przez telefon, co pomoże nam zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę.