Warunki użytkowania strony internetowej

www.galsys.pl

Witamy na naszej stronie internetowej. Jeżeli nadal ją przeglądasz i z niej korzystasz, to zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków i zasad związanych z jej użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują stosunki Galleon Systems z tobą w odniesieniu do tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy o nie korzystanie z naszej strony internetowej.

Terminy "Galleon Systems" lub"galsys" lub "nas" lub "my" odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedziba znajduje się Galleon Systems Ltd., Fortnum Close, Kitts Green, Birmingham. B33 0LG numer rejestracyjny firmy 2860506 .Termin "ty" odnosi się do użytkownika lub osoby oglądającej naszą stronę internetową. Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom korzystania:

  • Zawartość informacji na tej stronie jest do ogólnej wiadomości i do twojego użytku . Treść tej strony może ulec zmianie bez uprzedzenia.
  • Ani my, ani inne osoby trzecie nie udzielamy/ją żadnych gwarancji co do dokładności, terminowości, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy się z odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystanie z wszelkich informacji lub materiałów , znajdujących się na tej stronie jest całkowicie na twoje własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Upewnij się , że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostarczone za pośrednictwem tej strony spełniają twoje specyficzne wymagania.
  • Strona zawiera materiały, które są naszą własnością lub posiadamy na nie licencje. Również ten materiał jest naszą własnością. Nie ograniczamy naszych stron do układu, wyglądu i grafiki. Kopiowanie jest zabronione, jeżeli jest niezgodne z prawami autorskimi, które stanowią część tych warunków.
  • Wszystkie znaki towarowe (trademarks) pokazane na tej stronie, które nie są naszą własnością lub nie są licencjonowane, zostały potwierdzone na tej stronie internetowej.
  • Nieautoryzowane korzystanie z Tej strony może spowodować powstanie roszczeń o odszkodowanie i / lub może być traktowane jako przestępstwo.
  • Od czasu do czasu, strona może zawierać dodatkowe linki z odnośnikami do innych stron internetowych. Linki są podane dlaTwojej wygody, aby dostarczyć Ci dodatkowych informacji. Nie oznacza, to jednak , że popieramy te strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść na tych stronach.
  • Korzystanie z tej strony oraz wszelkie spory wynikające z jej użytkowania podlegają prawu Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami

Proszę również zapoznać się z naszą Polityką prywatności

Dodatkowo możesz znaleźć nasze warunki handlowe tutaj

Nagłówki
Inne Linki

Strona główna
Produkty
Skontaktuj się z nami
Mapa Strony


Serwer NTP
Sieciowy Serwer Czasu
Zegar Ścienny NTP

Dane KontaktoweMapa Strony | Skontaktuj się z nami
© Galleon Systems 2006
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wymienione znaki towarowe i marki należą do ich prawnych właścicieli.